Jízdní řády autobusů

Vnitrostátní a mezinárodní doprava

0

Lodní doprava Praha

Lodní doprava má v Praze, konkrétně samozřejmě na Vltavě, poměrně dlouhou tradici. Minimálně od středověku byla provozována na Vltavě, ostatně jako na drtivé většině ostatních českých řek, provozována voroplavba pro přepravování různých nákladů, zejména samozřejmě dřeva.

Pojďme se podívat na některé linkové plavby, které na Vltavě fungují. Jednou z nich je například linková plavba z Prahy do Mělníka a samozřejmě zpátky. Tato plavba se koná zhruba dvakrát až třikrát za rok, přičemž je pořádána pražskou paroplavební společností.

Cestuje se na historických kolesových parnících Vltava nebo Vyšehrad. Celková doba jízdy tam je zhruba pět hodin a zpátky proti proudu zhruba šest hodin. Trasa má délku padesát čtyři kilometrů.

Další výlet si můžete udělat každou druhou neděli v sudém týdnu prostřednictvím linkové dopravy Nelahozeves až Mělník. Celková doba plavení jsou čtyři hodiny. Zajímavou cestou pro rodinu s dětmi na výletě v Praze může být také linková doprava Praha – Troja. Vyplouvá v centru Prahy, přičemž se plaví k zoologické zahradě.

Jsou možné také okružní plavby Prahou, které provozují společnosti Pražské Benátky, Evropská vodní doprava, Pražská paroplavební společnost a další.

0

Lodní doprava Brno

Pokud se bavíme o lodní dopravě v Brně, tak máme samozřejmě na mysli lodní dopravu na Brněnské přehradě.

Jestliže bychom měli jít trošku do historie, tak lodní doprava zde vznikla zhruba ve třicátých letech, tedy v době kdy byla samotná přehrada teprve budována.

První dvě lodě se do Brna dostaly z Německa, kdy byly dovezeny do přístaviště v Bystrci. Zahájení provozu pak připadlo na pátého května roku 1946, přičemž lodě byly pojmenovány Brno a Morava.

Každá z těchto lodí mohla pojmout celkově až sto tři cestujících. Ve stejný den vyplula na přehradu také menší loďka jménem Svratka, která pojala celkově maximálně sedmnáct cestujících. O výletní plavby loděmi byl opravdu veliký zájem, a to zejména o krásný výletní okruh, který měl celkově něco málo přes tři kilometry, přičemž hlavním cílem byl hrad Veveří.

V současné době jsou na přehradě samozřejmě plavidla nová, která mají celkovou maximální obsaditelnost dvě stě cestujících. Maximální rychlost těchto lodí je patnáct kilometrů za hodinu, lodě mají dvě paluby, délka trupu je dvacet pět metrů a mají akumulátorový pohon.

0

Lodní doprava Lipno

Lipenská přehrada je vodním dílem, které je vybudované na naší nejdelší řece Vltavě. Přehrada byla postavena v rozmezí let 1952 až 1959.

V současné době se jedná o největší přehradní nádrž s celkovou rozlohou bezmála čtyřicet devět kilometrů čtverečních, čímž je Lipno také největší vodní plochou v České republice.

Nádrž bývá velice často označována jako Jihočeské nebo České moře. Celková délka vzdutí je něco kolem čtyřiceti dvou kilometrů.

V Pošumaví u Černé se nachází nejširší místo nádrže Lipno, přičemž zde dosahuje na šířku až pěti kilometrů. Na pravé straně zasahuje přehrada Lipno dokonce až na rakouské území. Na Lipnu můžete nalézt několik malých ostrůvků, přičemž největší se jmenuje Tajvan.

Lipno je velice významná lokalita, která se využívá pro rekreační pobyty u vody, sportovní rybolov, vodní sporty a tak podobně. Poměrně podstatnou část využití pak tvoří samozřejmě také to, že slouží jako zdroj elektrické energie a zásobárna vody.

Na Lipně najdete několik krásných středisek, které zahrnují samozřejmě také menší a větší přístavy, kde si můžete zakoupit výlet na lodi a tak podobně.

0

Městská hromadná doprava Brno

Městská hromadná doprava je v Brně řízena dopravním podnikem města Brna. Hlavní dopravní jednotka v Brně jsou samozřejmě šaliny (tramvaje), dále trolejbusy a autobusy. V Brně jezdí celkově třináct linek šalin a další veliké množství linek trolejbusů a autobusů.

Doprava samozřejmě zahrnuje pohyb jak po celém Brně, tak také po jeho okrajových a příměstských částí. Doprava funguje samozřejmě také do okolních brněnských vesnic. Jinak je Brno jako takové rozděleno na dvě zóny, přičemž pokud si koupíte obyčejnou jízdenku, tak Vám na tyto dvě zóny vystačí.

Základní jízdenka je na patnát minut a zaplatíte za ni dvacet korun. Dále máme hodinovou jízdenku, kterou pořídíme za 25 korun a jízdenku za 27 korun, která nám vydrží hodinu a půl. Toto jsou jízdenky, které by Vám měly na jízdu po Brně vystačit. Samozřejmě jsou k dispozici i vícehodinové a celodenní jízdenky.

Jinak ke koupi jízdenek můžete používat automaty, které se nachází zhruba na padesáti procentech zastávek a dále trafiky. Vyvarujte se, pokud není zbytí, kupovat si jízdenku u řidiče šaliny. Je totiž zhruba o deset korun dražší a musíte mít přesně napočítané peníze nebo alespoň drobné. Z papírových bankovek Vám většinou řidiči nevrátí.

0

Městská doprava České Budějovice

Městská doprava v Českých Budějovicích je spravována dopravním podnikem města České Budějovice. V Českých Budějovicích nejezdí žádné šaliny ani tramvaje, ale poměrně veliké množství autobusů a trolejbusů.

Celkově tedy městskou hromadnou dopravu v Českých Budějovicích zajišťuje osm linek, na které je při plném provozu v pracovní dny vysílano celkově čtyřicet dva vozidel.

Trolejová síť disponuje celkově 129ti výhybkami, přičemž celková délka trolejového vedení je šedesát tři kilometrů.

Pokud bychom se měli dále bavit o autobusích, tak ty zajišťují městskou hromadnou dopravu na celkově třinácti linkách, přičemž při největším provozu v pracovní dny je k dispozici padesát čtyři vozidel. České Budějovice mají samozřejmě množství příměstských částí, kam také zajíždí autobusové linky. Ty cestují také do dvou měst vedle Českých Budějovic, a to konkrétně do Hluboké nad Vltavou a Rudolfova.

Jedná se však samozřejmě o vnější tarifní pásmo. Podívejme se tedy nyní na vozový park autobusů, kterými dopravý podnik disponuje. Jedná se například o dvacet jedna nízkopodlažních vozů Renault Karosa Citybus, devět autobusů Karosa typu B, šestnáct článkových autobusů Karosy typu B a spoustu jiných.

0

Historie lodní dopravy na Slapech

Nejprve si povíme něco o samoté vodní nádrži Slapy. Slapy jsou tedy předhradní nádrží, která leží na Vltavě, a to konkrétně ve Středočeském kraji u obce Slapy.

Je to šestá největší přehrada v celé České republice, přičemž její celková rozloha je zhruba 11 626 kilometrů čtverečních.

Přehrada se nachází v nadmořské výšce 271 metrů nad mořem a její maximální hloubka je padesát osm metrů.

Pokud bychom se měli podívat do historie, tak její stavba probíhala mezi léty 1949 až 1955 a byla postavena jako takzvaná součást Vltavské kaskády. Součástí celé přehrady je pak samozřejmě hráz, jejíž celkový výška je šedesát metrů, délka pak 260 metrů, přičemž základem celé hráze je skalní podloží. Na přehradě Slapy se nachází také veliká Vodní elektrárna, jejíž uvedení do provozu probíhalo mezi léty 1955 až 1956.

Celkově nalezneme v elektrárně tři veliké kaplanovy turbíny, přičemžkaždá z nich má celkový výkon čtyřicet osm megawattů. Zajímavostí je, že na plný výkon může jet elektrárna od spuštění již za pouhých 136 sekund. Ze Slapů do Prahy funguje také lodní doprava, přičemž jedna jízda proti proudu trvá zhruba čtyři hodiny a po proudu zhruba tři a půl hodiny.

Délka této plavby jedním směrem je zhruba třicet sedm kilometrů, přičemž se jedná o opravdu hezký výlet. Vstupenka stojí zhruba 350 korun.

0

Historie železniční dopravy

Historie železniční dopravy v České republice je poměrně zajímavou záležitostí. Pokud bychom měli nějak vyzmezit její vznik, tak by to byla zhruba dvacátá léta devatenáctého století.

Primárně byly železnice budovány striktně pro nákladí dopravu, přičemž bylo velie běžné, že se střídala různá období.

Prvním obdobím bylo budování a provozování komerčních subjektů a tím druhým obdobím pak bylo zestátňování, státní podpory a státní investice.

Roku 2008 bylo v České republice zhruba devět tisíc šest set kilometrů železničních tratí. O první železniční trati se učí děti na základní škole a byla jí takzvaná koněspřežná železnice, která vedla z rakouského Linze do Českých Budějovic, přičemž do provozu se dotala roku 1827. Jedná se také o druhou nejstarší železnici v celé Evropě.

Za nejstarší železnici je považována trasa z Darlingtonu do Stocktonu v Anglii, která byla do provozu uvedena roku 1825. Koněspřežky byly na začátku v železniční dopravě velice běžné, přičemž vystřídány byly zhruba v šedesátých letech devatenáctého století, kdy byly nahrazeny parostrojními drahami. Své místo si však neustále udržovaly, a to především na vlečkách, v tramvajové dopravě nebo na lesních a průmyslových železnicích.

Prvním hlavním železničním tahem u nás v České republice se stala trať z Prahy do Olomouce, která měla celkově 250 kilometrů.

0

Jízdní řády autobusů

Cestovat autobusem je pro mnoho lidí jediným způsobem, jak se dostat například do zaměsntání. Skutečně velký počet lidí pravidelně každý všedná den jezdí za prací nebo za školou autobusem. Na jednu stranu je to poměrně pohodlný způsob přepravy, na druhou stranu ale také ne.

Třeba když jsou autobusy přeplněné lidmi, ti se tam mačkají a někteří už si nemají kam sednout, tak zaplní i uličku nebo když například zastávka autobusu je ještě poměrně daleko od místa, kam se potřebujete dostat.

Jenže často jiná možnost není, a tak lidé musí sednout na ten autobus. Ty však ale nejezdí neustále, a tudíž je potřeba si zjistit jejich odjezdy a celkově spoje.Ty najdeme samozřejmě v jízdních řádech, které si můžeme zakoupit v tištěné podobě na prodejních místech českých drah, tedy tam, kde si kupujeme lístky. Mnoho lidí však již nemá potřebu si požizovat tištěné jízdní řády, ale spoje si hledá přes internet. To je samozřejmě mnohem pohodlnější, rychlekjší, přehlednější a také zadarmo.

Nejoblíbenější a tedy i nejvyužívanější stránkou, kde je možné si spoje najít je rozhodně stránka Idos. Tam si snadno zadáte, odkud chcete jet a kam a ihned vám vyjedou všechny spoje.

0

Jízdní řády vlaků

Cestování vlakem je pro mnoho lidí daleko příjemnějším způsobem než cestování autobusem. Vlak má totiž tu výhodu, že je větší a prostornější. A tak není nic neobvyklého, když má člověk pro sebe volné třeba čtyřsedačky.

Je zde také více místa na zavazadla, můžete si stoupnout a projít se uličkou, když cestujete dlouho a bolí vás nohy, v každém vlaku je také wc. Výhoda je i ta, že se nemusíte bát dopravní zácpy, nestojíte na křižovatkách na červenou, cesta je plynulá.

Jediná nepříjemnost je zpoždění vlaku, které rozhodně není jen ojedinělé a tak můžete na místo díky tomu dorazit pozdě nebo vám může ujet jiný spoj. S tím už však člověk nic neudělá a nijak to neovlivní, musí jen věřit, že vlak zpoždění z nějakého důvodu nezíská.

Vlaky také zpravidla bývají o něco málo levnější než autobusy, i když i tak jsou dost drahé. Navíc stále mnoho z nich je už velmi starých a tak zrovna neodpovídají ceně, jelikož komfort v nich rozhodně nenajdete. Avšak na druhou stranu se pomalu zavádějí novější vagóny, takže se snad dočkáme lepšího cestování.

0

ČD jízdní řády 2013

Ačkoliv je mnoho lidí naprosto běžné cestovat vlakem, tak v dnešní době existuje stále více lidí, především dětí, které vlakem doposud nikdy nejely.

Dnes už totiž není běžné cestovat vlakem tak často, jako dříve. Všichni totiž máme auta a tak na výlety a dovolené jezdíme s nima.

Vlaky pak využívají především studenti, kteří se potřebují dostat do školy a ze školy a pracující lidé, pro které je lepší cestovat vlakem než autem.

Pokud cestujeme na běžných linkách, tak cestujeme s Českými drahami, což je největší železniční společnost. Zajišťují dopravu na většině vnitrostátních linkách. Avšak je jasné, že jako dominanta na železnici toho také trošku využívají a ne vždy je úroveň cestování úměrná s cenou. Každým rokem jízdné zdražuje, i když jen o nějakou tu korunu, ale ono je to přece zdát. nicméně i přesto se úroveň vlaků moc nemění a na spoustě linkách stále jezdí staré vlaky, které nejsou úplně ideální.

Přesto však musíme uznat, že cestovat vlakem je poměrně pohodlné a často dáváme přednost vlaku před autobusem.